wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XX/146/2020 2020-02-25 Uchwała Nr XX/146/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego - dróg, ktróch zarządcą jest Gmina Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
XIX/143/2020 2020-01-28 Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - dróg, których zarządcą jest Gmina Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
XIX/140/2020 2020-01-28 Uchwała Nr XIX/140/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi NIE Uchwalony obowiązujący
XVI/118/2019 2019-11-26 Uchwała Nr XVI/118/2019 w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
XVI/117/2019 2019-11-26 Uchwała Nr XVI/117/2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
XVI/116/2019 2019-11-26 Uchwała Nr XVI/116/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew w 2020 r.; NIE Uchwalony obowiązujący
XV/109/2019 2019-10-29 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XV/109/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych NIE Uchwalony obowiązujący
VIII/75/2019 2019-05-06 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr VIII/75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych NIE Uchwalony obowiązujący
III/9/2018 2018-12-10 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr III/9/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 r. obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
III/8/2018 2018-12-10 Uchwała Rady Gminy Wiśniew III/8/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
III/7/2018 2018-12-10 Uchwała Rad Gminy Wiśniew III/7/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew w 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVI/244/2017 2017-11-24 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXVI/244/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVI/242/2017 2017-11-24 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXVI/242/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2018 obowiążujących na terenie Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVI/243/2017 2017-11-24 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXVI/243/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XXIV/152/2016 2016-11-30 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXIV/152/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia