wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Książka Adresowa urzędu

Wyszukaj osobę komórkę albo stanowisko:
Przeciągnij kolumnę aby pogrupować
Imie i Nazwisko 
Nazwa organu /
komórki organizacyjnej
 
Stanowisko pracy 
Numery telefonów 
Numer pokoju 
ANNA BORKOWSKAReferat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych357-33-57
25
8
MAREK KRYSTIAN CHMIELEWSKIReferat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Inspektor ds. drogownictwa357-35-52
24
7
WIOLETA CZĘSTOCHOWSKAStanowisko ds. obsługi Rady Miasta i Gminy Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta i Gminy 42
24
MONIKA EWA DEMIANIUKReferat Spraw ObywatelskichPodinspektor ds. ewidencji ludności 83/ 357 35 42 w. 32
36
DANUTA ANNA FILIPOWICZReferat Podatków i Opłat Kierownik Referatu Podatków i Opłat37
30
JOANNA MARIOLA GŁUCHOWSKA Stanowisko ds. Kadr i Rozwoju Inspektor ds. Kadr i Rozowoju30
39
MAŁGORZATA BOŻENA JAKIMIUKUrząd Stanu Cywilnego Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich, Pełnomocnik Ochrony357-33-40
6
DOROTA KALINOWSKA Łosickie Centrum Informacji ŁCI - Ośrodek Aktywności LokalnejKierownik ŁCI833573325
 
JOANNA KAMIŃSKA Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej83/ 359 00 89
30
39
EWA KOZŁOWSKAPion ochrony z Kancelarią TajnąPion ochrony z Kancelarią Tajną32
36
PIOTR WALDEMAR KSI ŻOPOLSKIStraż Miejska Inspektor Straży Miejskiej  
MARIUSZ KUCEWICZBURMISTRZ MIASTA I GMINY Burmistrz Miasta i Gminy 833573542
20
(083) 359-00-06
20
MAŁGORZATA Maria ŁASKASekretarz Miasta i Gminy Sekretarz   
MONIKA BARBARA ŁUKASZUKReferat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony ŚrodowiskaKierownik Refratu Gospdarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska359-04-54
25
TERESA MIROŃSKAReferat Podatków i Opłat Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat37
30
ANDRZEJ MISIOWSKIWydział Finansowo-BudżetowyInspektor ds. księgowości budżetowej357-35-84
27
26
RENATA POPŁAWSKAReferat Podatków i Opłat Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat36
29
EWELINA POZNAŃSKAWydział Finansowo-BudżetowyPodinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi 359-04-54
25
GRAŻYNA STANISŁAWA ROMANIUKReferat Podatków i Opłat Inspektor ds. księgowości podatkowej36
29
MARTA STASIUKWydział Finansowo-BudżetowySkarbnik Miasta i Gminy83/ 306 88 27
357-35-84
27
Strona 1 z 2 (29 osób)Poprzednia[1]2Następna