wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Zadania i kompetencje Przewodniczącego


Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policję sesyjną,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) podpisuje uchwały Rady.
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

ß 17 Statutu Miasta i Gminy Łosice

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP MAŁGORZATA WOJCIESZUK
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji JOANNA GŁUCHOWSKA
Data wytworzenia informacji 2003-06-24
Data udostępnienia informacji 2003-06-24