wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Szczegóły informacji:

Informacja z realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łosice

Data: 2004-11-17
Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
Treść informacji / streszczenie:

INFORMACJA
z realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łosice
za okres 9 miesięcy 2004 r.Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2

Zadanie zostało zakończone w roku 2003, odbiór robót nastąpił dnia 05.08.2003 r.
Zgodnie z zawartą umową część zapłaty za wykonane prace nastąpiła z budżetu roku 2004.

Dokończenie rozbudowy Zespołu Oświatowego w Niemojkach

Prace budowlane o łącznej wartości 130 857,79 zł zostały wykonane zgodnie z zawartą umową w roku 2003. Z uwagi na fakt, iż uchwała budżetowa 2003 roku przewidywała na realizację tego zadania kwotę 90 000 zł., Rada Miasta i Gminy podjęła zobowiązanie o zapłacie pozostałej kwoty z budżetu 2004 roku.

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chotyczach

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 60 000 EURO).
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Tygodniku Siedleckim nr 25 z dnia 20 czerwca 2004 roku.
Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 06 lipca 2004 r. do godziny 13oo.
W oznaczony terminie wpłynęła jedna oferta Firmy Budowlanej "CETUS" z Łosic z ceną brutto 119 629,31 zł.
Po uprawomocnieniu się wyniku przetargu podpisano umowę z terminem zakończenia robót do dnia 30 listopada 2004 roku.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkól nr 1

Ogłoszenie o przetargu na budowę saki ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 45 z dnia 26 marca 2004 roku.
Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 12 maja 2004 roku.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMEX" Biała Podlaska z ceną 3 395 901,70 zł.
2. PRB "ZIB" Biała Podlaska z ceną 3 326 673,94zł.
3. PBK S.A. Siedlce z ceną 3 025 479,77 zł.
4. Mostostal S.A. Siedlce z ceną 4 054 411,83 zł.
5. Firma "CETUS" Łosice z ceną 2 882 299,37 zł.
Wybrano ofertę Firmy "CETUS", z którą po uprawomocnieniu się wyniku przetargu dnia 15 czerwca 2004 roku podpi
INFORMACJA
z realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łosice
za okres 9 miesięcy 2004 r.Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2

Zadanie zostało zakończone w roku 2003, odbiór robót nastąpił dnia 05.08.2003 r.
Zgodnie z zawartą umową część zapłaty za wykonane prace nastąpiła z budżetu roku 2004.

Dokończenie rozbudowy Zespołu Oświatowego w Niemojkach

Prace budowlane o łącznej wartości 130 857,79 zł zostały wykonane zgodnie z zawartą umową w roku 2003. Z uwagi na fakt, iż uchwała budżetowa 2003 roku przewidywała na realizację tego zadania kwotę 90 000 zł., Rada Miasta i Gminy podjęła zobowiązanie o zapłacie pozostałej kwoty z budżetu 2004 roku.

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chotyczach

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 60 000 EURO).
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Tygodniku Siedleckim nr 25 z dnia 20 czerwca 2004 roku.
Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 06 lipca 2004 r. do godziny 13oo.
W oznaczony terminie wpłynęła jedna oferta Firmy Budowlanej "CETUS" z Łosic z ceną brutto 119 629,31 zł.
Po uprawomocnieniu się wyniku przetargu podpisano umowę z terminem zakończenia robót do dnia 30 listopada 2004 roku.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkól nr 1

Ogłoszenie o przetargu na budowę saki ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 45 z dnia 26 marca 2004 roku.
Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 12 maja 2004 roku.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMEX" Biała Podlaska z ceną 3 395 901,70 zł.
2. PRB "ZIB" Biała Podlaska z ceną 3 326 673,94zł.
3. PBK S.A. Siedlce z ceną 3 025 479,77 zł.
4. Mostostal S.A. Siedlce z ceną 4 054 411,83 zł.
5. Firma "CETUS" Łosice z ceną 2 882 299,37 zł.
Wybrano ofertę Firmy "CETUS", z którą po uprawomocnieniu się wyniku przetargu dnia 15 czerwca 2004 roku podpi
INFORMACJA
z realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łosice
za okres 9 miesięcy 2004 r.Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2

Zadanie zostało zakończone w roku 2003, odbiór robót nastąpił dnia 05.08.2003 r.
Zgodnie z zawartą umową część zapłaty za wykonane prace nastąpiła z budżetu roku 2004.

Dokończenie rozbudowy Zespołu Oświatowego w Niemojkach

Prace budowlane o łącznej wartości 130 857,79 zł zostały wykonane zgodnie z zawartą umową w roku 2003. Z uwagi na fakt, iż uchwała budżetowa 2003 roku przewidywała na realizację tego zadania kwotę 90 000 zł., Rada Miasta i Gminy podjęła zobowiązanie o zapłacie pozostałej kwoty z budżetu 2004 roku.

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chotyczach

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 60 000 EURO).
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Tygodniku Siedleckim nr 25 z dnia 20 czerwca 2004 roku.
Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 06 lipca 2004 r. do godziny 13oo.
W oznaczony terminie wpłynęła jedna oferta Firmy Budowlanej "CETUS" z Łosic z ceną brutto 119 629,31 zł.
Po uprawomocnieniu się wyniku przetargu podpisano umowę z terminem zakończenia robót do dnia 30 listopada 2004 roku.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkól nr 1

Ogłoszenie o przetargu na budowę saki ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 45 z dnia 26 marca 2004 roku.
Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 12 maja 2004 roku.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMEX" Biała Podlaska z ceną 3 395 901,70 zł.
2. PRB "ZIB" Biała Podlaska z ceną 3 326 673,94zł.
3. PBK S.A. Siedlce z ceną 3 025 479,77 zł.
4. Mostostal S.A. Siedlce z ceną 4 054 411,83 zł.
5. Firma "CETUS" Łosice z ceną 2 882 299,37 zł.
Wybrano ofertę Firmy "CETUS", z którą po uprawomocnieniu się wyniku przetargu dnia 15 czerwca 2004 roku podpi
INFORMACJA
z realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łosice
za okres 9 miesięcy 2004 r.Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2

Zadanie zostało zakończone w roku 2003, odbiór robót nastąpił dnia 05.08.2003 r.
Zgodnie z zawartą umową część zapłaty za wykonane prace nastąpiła z budżetu roku 2004.

Dokończenie rozbudowy Zespołu Oświatowego w Niemojkach

Prace budowlane o łącznej wartości 130 857,79 zł zostały wykonane zgodnie z zawartą umową w roku 2003. Z uwagi na fakt, iż uchwała budżetowa 2003 roku przewidywała na realizację tego zadania kwotę 90 000 zł., Rada Miasta i Gminy podjęła zobowiązanie o zapłacie pozostałej kwoty z budżetu 2004 roku.

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chotyczach

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 60 000 EURO).
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Tygodniku Siedleckim nr 25 z dnia 20 czerwca 2004 roku.
Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 06 lipca 2004 r. do godziny 13oo.
W oznaczony terminie wpłynęła jedna oferta Firmy Budowlanej "CETUS" z Łosic z ceną brutto 119 629,31 zł.
Po uprawomocnieniu się wyniku przetargu podpisano umowę z terminem zakończenia robót do dnia 30 listopada 2004 roku.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkól nr 1

Ogłoszenie o przetargu na budowę saki ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 45 z dnia 26 marca 2004 roku.
Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 12 maja 2004 roku.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMEX" Biała Podlaska z ceną 3 395 901,70 zł.
2. PRB "ZIB" Biała Podlaska z ceną 3 326 673,94zł.
3. PBK S.A. Siedlce z ceną 3 025 479,77 zł.
4. Mostostal S.A. Siedlce z ceną 4 054 411,83 zł.
5. Firma "CETUS" Łosice z ceną 2 882 299,37 zł.
Wybrano ofertę Firmy "CETUS", z którą po uprawomocnieniu się wyniku przetargu dnia 15 czerwca 2004 roku podpi
INFORMACJA
z realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łosice
za okres 9 miesięcy 2004 r.Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2

Zadanie zostało zakończone w roku 2003, odbiór robót nastąpił dnia 05.08.2003 r.
Zgodnie z zawartą umową część zapłaty za wykonane prace nastąpiła z budżetu roku 2004.

Dokończenie rozbudowy Zespołu Oświatowego w Niemojkach

Prace budowlane o łącznej wartości 130 857,79 zł zostały wykonane zgodnie z zawartą umową w roku 2003. Z uwagi na fakt, iż uchwała budżetowa 2003 roku przewidywała na realizację tego zadania kwotę 90 000 zł., Rada Miasta i Gminy podjęła zobowiązanie o zapłacie pozostałej kwoty z budżetu 2004 roku.

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chotyczach

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 60 000 EURO).
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Tygodniku Siedleckim nr 25 z dnia 20 czerwca 2004 roku.
Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 06 lipca 2004 r. do godziny 13oo.
W oznaczony terminie wpłynęła jedna oferta Firmy Budowlanej "CETUS" z Łosic z ceną brutto 119 629,31 zł.
Po uprawomocnieniu się wyniku przetargu podpisano umowę z terminem zakończenia robót do dnia 30 listopada 2004 roku.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkól nr 1

Ogłoszenie o przetargu na budowę saki ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 45 z dnia 26 marca 2004 roku.
Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 12 maja 2004 roku.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMEX" Biała Podlaska z ceną 3 395 901,70 zł.
2. PRB "ZIB" Biała Podlaska z ceną 3 326 673,94zł.
3. PBK S.A. Siedlce z ceną 3 025 479,77 zł.
4. Mostostal S.A. Siedlce z ceną 4 054 411,83 zł.
5. Firma "CETUS" Łosice z ceną 2 882 299,37 zł.
Wybrano ofertę Firmy "CETUS", z którą po uprawomocnieniu się wyniku przetargu dnia 15 czerwca 2004 roku podpi
INFORMACJA
z realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łosice
za okres 9 miesięcy 2004 r.Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2

Zadanie zostało zakończone w roku 2003, odbiór robót nastąpił dnia 05.08.2003 r.
Zgodnie z zawartą umową część zapłaty za wykonane prace nastąpiła z budżetu roku 2004.

Dokończenie rozbudowy Zespołu Oświatowego w Niemojkach

Prace budowlane o łącznej wartości 130 857,79 zł zostały wykonane zgodnie z zawartą umową w roku 2003. Z uwagi na fakt, iż uchwała budżetowa 2003 roku przewidywała na realizację tego zadania kwotę 90 000 zł., Rada Miasta i Gminy podjęła zobowiązanie o zapłacie pozostałej kwoty z budżetu 2004 roku.

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chotyczach

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego (poniżej 60 000 EURO).
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Tygodniku Siedleckim nr 25 z dnia 20 czerwca 2004 roku.
Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 06 lipca 2004 r. do godziny 13oo.
W oznaczony terminie wpłynęła jedna oferta Firmy Budowlanej "CETUS" z Łosic z ceną brutto 119 629,31 zł.
Po uprawomocnieniu się wyniku przetargu podpisano umowę z terminem zakończenia robót do dnia 30 listopada 2004 roku.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkól nr 1

Ogłoszenie o przetargu na budowę saki ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 45 z dnia 26 marca 2004 roku.
Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 12 maja 2004 roku.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMEX" Biała Podlaska z ceną 3 395 901,70 zł.
2. PRB "ZIB" Biała Podlaska z ceną 3 326 673,94zł.
3. PBK S.A. Siedlce z ceną 3 025 479,77 zł.
4. Mostostal S.A. Siedlce z ceną 4 054 411,83 zł.
5. Firma "CETUS" Łosice z ceną 2 882 299,37 zł.
Wybrano ofertę Firmy "CETUS", z którą po uprawomocnieniu się wyniku przetargu dnia 15 czerwca 2004 roku podpi

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-11-17
Data udostępnienia informacji 2004-11-17