wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Szczegóły informacji:

Prośba o wypełnienie ankiet dla budynków zlokalizowanych na terenie Gminy.

Data: 2015-09-07
Autor: Przedsiębiorstwo Biomasa Wschód Sp. z o. o.
Treść informacji / streszczenie:

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY ŁOSICE

 

Firma Biomasa Wschód Sp. z o. o., jako wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Łosice, przeprowadza ankiety dla budynków zlokalizowanych na terenie Gminy. Wypełnienie ankiety jest anonimowe i dobrowolne. Jest ona cennym źródłem informacji niezbędnych do uzyskania przez Gminę dofinansowania dla projektów energetycznych przeznaczonych dla mieszkańców. Dane z ankiety pozwolą na ocenę gospodarki energią w Gminie oraz na szacunkową inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy. Przyczynią się również do pozyskania przez Gminę wiedzy nt. zainteresowania mieszkańców projektami dotyczącymi montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych.

Wypełnione ankiety prosimy:

  • wydrukować i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta, (pokój nr 25), lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Biomasa Wschód Sp. z o. o., ul. Kościelna 7, 21-007 Mełgiew z dopiskiem „Łosice – PGN”, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: niska-emisja@o2.pl z dopiskiem „Łosice – PGN”.

do dnia 21 września 2015 roku (poniedziałek).

Jednocześnie informujemy, że wersje papierowe ankiet pobrać można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice.

Zachęcamy do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Do pobrania:

Ankieta dla budynków mieszkalnych

Ankieta dla firm

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP MAŁGORZATA WOJCIESZUK
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-09-07
Data udostępnienia informacji 2015-09-07