wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2016

Data: 2016-02-03
Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz
Treść informacji / streszczenie:

Dokumentacja w załączeniu.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP MAŁGORZATA WOJCIESZUK
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji MARIUSZ KUCEWICZ
Data wytworzenia informacji 2016-02-03
Data udostępnienia informacji 2016-02-04