wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Szczegóły informacji:

Protokół z przeprowadzonego naboru komisji konkursowej oraz Zarządzenie Nr RMiG.120.8.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2016

Data: 2016-02-25
Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Mariusz Kucewicz
Treść informacji / streszczenie:

Zapraszamy zapoznania się z Protokołem z przeprowadzonego naboru na członka komisji konkursowej oraz Zarządzeniem Nr RMiG.120.8.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2016.


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Załącznik nr: 0

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP MAŁGORZATA WOJCIESZUK
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji MARIUSZ KUCEWICZ
Data wytworzenia informacji 2016-02-25
Data udostępnienia informacji 2016-02-25