wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Urzędowe obwieszczenia wyborcze i inne informacje dot. procedury wyborczej...:

Data: Tytuł: Autor:
2018-10-29 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego Komisarz Wyborczy w Warszawie I Rafał Sebastian Wagner
2018-10-25 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 25 października 2018 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego Komisarz Wyborczy w Warszawie I Rafał Sebastian Wagner
2018-09-20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z 20 września 2018 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
2018-09-11 Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Miejska Komisja Wyborcza w Łosicach
2018-09-11 Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Miejska Komisja Wyborcza w Łosiacach
2018-09-11 Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. informatyki gwarantującego obsługę Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach Miejska Komisja Wyborcza w Łosicach
2018-09-11 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach z dnia 11 września 2018 r. – skład Komisji i dyżury Miejska Komisja Wyborcza w Łosicach
2018-09-07 Uchwała Nr LII/381/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice
2018-03-22 Uchwała Nr XLIV/313/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu Rada Miasta i Łosice
2018-03-22 Uchwała Nr XLIV/314/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 marca 2018 r. z sprawie podziału miasta i gminy na stałe obwody głosowania Rada Miasta i Gminy Łosice