wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Sposoby załatwiania spraw

Grupa spraw 
Nazwa sprawy 
Prawna forma załatwiania 
Nazwa stanowiska 
POMOC SPOŁECZNAPRZYZNAWANIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH Decyzja administracyjnaInspektor ds. dodatków mieszkaniowych
URZĄD STANU CYWILNEGOSporządzenie aktu urodzeniainna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich, Pełnomocnik Ochrony
URZĄD STANU CYWILNEGOZawarcie małżeństwa przed urzędnikiem stanu cywilnegoinna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich, Pełnomocnik Ochrony
URZĄD STANU CYWILNEGOZawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymiinna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich, Pełnomocnik Ochrony
URZĄD STANU CYWILNEGOSporządzenie aktu zgonuinna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich, Pełnomocnik Ochrony
DZIAŁALNOŚ∆ GOSPODARCZAWpis do ewidencji działalności gospodarczejZaświadczenieInspektor ds. Kadr i Rozowoju