wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-10-30 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
2018-10-25 Zarządzenia Nr RMiG.120.108.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie opublikowania listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Łosice.
2018-10-09 OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU UZUPEŁNIENIA RAPORTU o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2018-10-09 OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
2018-10-09 Obwieszczenie wydaniu Opinii pozytywnie opiniującej realizację przedsięwzięcia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie
2018-10-09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2018-10-09 Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
2018-05-17 WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
2018-05-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wiaty stalowej przy ul. Białostockiej w Łosicach
2018-04-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nad realizacją zadania Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Aglomeracji Łosice
Strona 1 of 11 (110 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna