wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Ogłoszenie z tablicy: REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH

Tytuł ogłoszenia: Otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 6.2 ĄRewitalizacja obszarów zmarginalizowanychÓ typ projektów ĄOdnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnegoÓ.
Nazwa tablicy: REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH
Znak sprawy:
Data Pisma: 2017-08-04
Od kiedy ogłoszenie publikowane na tablicy: 2017-08-04
Do kiedy ogłoszenie publikowane na tablicy: 2017-08-29
Typ tablicy: Tablica ogłoszeń - Urzędu/Jednostki
Komórka organizacyjna prowadząca tablicę: Łosickie Centrum Informacji ŁCI - Ośrodek Aktywności Lokalnej
Komórka organizacyjna przekazująca ogłoszenie: Stanowisko ds. pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej
Osoba odpowiedzialna za publikację na tablicy: JOANNA KAMIŃSKA
Treść ogłoszenia: Pobierz treść ogłoszenia

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP MAŁGORZATA WOJCIESZUK
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji MARIUSZ KUCEWICZ
Data wytworzenia informacji 2017-08-04
Data udostępnienia informacji 2017-08-04