wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
RMiG.120.125.2018 2018-12-31 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.124.2018 2018-12-28 w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.123.2018 2018-12-10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.122.2018 2018-12-10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych NIE Uchwalony obowiązujący
RMIG.120.121.2018 2018-12-06 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na nieruchomości, stanowiące własność Gminy Łosice NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.119.2018 2018-12-04 w sprawie: sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.118.2018 2018-12-03 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na wykonanie zadania pn. zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 000 000,- PLN NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.117.2018 2018-11-26 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łosice NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.116.2018 2018-11-21 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkanych położonych w Łosicach przy ul. Majora Zenona 2 przeznaczonych do sprzedaży najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału z działce NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.115.2018 2018-11-20 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli w przypadku ich nieobecności NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.114.2018 2018-11-19 w sprawie zmianw budżecie gminy w 2018 r. NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.113.2018 2018-11-14 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.112.2018 2018-11-14 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.111.2018 2018-11-09 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy NIE Uchwalony obowiązujący
RMiG.120.110.2018 2018-11-09 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia