wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Urząd Miasta i Gminy Łosice - Plany i sprawozdania z działalności - jednostki organizacyjne i inne

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2015-06-24 Informacja z działalności PKS w Łosicach Spółki z o.o. Prezes Zarządu PKS w Łosicach Sp. z o.o. Franciszek Kowaluk
2015-06-24 Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach Kierownik MGOPS w Łosicach
2015-03-31 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach za 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
2015-02-27 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łosice w 2014 roku Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Łosicach Adam Guzek
2015-02-27 Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach o stanie bezpieczeństwa Gminy Łosice w 2014 r. Komendant Powiatowy PSP bryg. Sławomir Zaniuk
2015-02-27 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łosice w 2014 roku Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
2015-02-27 Informacja dotycząca wyników pracy Straży Miejskiej w Łosicach w w roku 2014. Komendant Straży Miejskiej w Łosicach Tomasz Zienkiewicz
2015-02-11 Stan oświaty na terenie Miasta i Gminy Łosice w 2014 r. Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach
2015-02-09 Sprawozdanie Łosickiego Domu Kultury za 2014 rok Syrektor Łosickiego Domu Kultury Grzegorz Dołęgowski
2014-10-28 Sprawozdanie z działalności świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy ŁDK za 2014 r. Pełnomocnik ds. Świetlicy Socjoterapeutycznej mgr Danuta Parafiańczuk
2014-10-28 Sytuacja rolnictwa na terenie Miasta i Gminy Łosice TZD Łosice
2014-10-28 Stan obsługi wniosków w Biurze Powiatowym ARIMR w Łosicach za 2014 rok ARIMR Biuro Powiatowe w Łosicach
2014-06-10 Sprawozdanie z działaności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach za 2013 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach
2014-06-10 Sprawozdanie Spółki KOM-GAZ za 2013 r. Prezes Zarządu KOM-GAZ Sp. z o.o.
2014-04-28 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2013 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach Danuta Borkowska
2014-03-10 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łosice w 2013 roku Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
2014-03-10 Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łosice za 2013 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach
2014-02-24 Sprawozdanie z działalności Łosickiego Domu Kultury za 2013 rok Dyrektor Łosickiego Domu Kultury
2011-06-01 Sprawozdanie z działalności MGOPS w Łosicach Kierowniik MGOPS w Łosicach
2009-06-19 Informacja z działania Związku Komunalnego w roku 2008 oraz I półroczu 2009 roku Prezes Zarządu Związku Komunalnego - Janusz Żuk
2009-06-19 Sprawozdanie Zarządu ŁPPUH "KOM-GAZ z działalności za 12 miesięcy 2008 r. Zarząd ŁPPUK "KOM-GAZ"
2009-04-22 Informacja M-GOPS w Łosicach o działalności w roku 2008 Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pamocy Społecznej w Łosicach
2009-04-22 Stan oświaty na terenie Miasta i Gminy Łosice za okres 2008 r. Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach
2009-04-22 Sprawozdanie z działalności Łosickiego Domu Kultury za 2008 rok Dyrektor Łosickiego Domu Kultury
2006-05-02 Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach za 2005 r. Kierownik MGOPS - Stanisław Wyczółkowski
2005-12-19 Sprawozdanie Zarządu ŁPPUH "KOM-GAZ" Spółka z o.o. z działalności za 6 m-cy 2005 Zarząd ŁPPUH "KOM-GAZ"
2005-04-28 Sprawozdania RB-N i RB-Z za I kwartał 2005 r. - Jednostka Kultury Urząd Miasta i Gminy Łosice
2004-12-13 Informacja Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach - 10 m-cy 2004 Kierownik M-GOPS w Łosicach
2004-11-16 Stan oświaty na terenie Miasta i Gminy Łosice Dyrektor Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach - Maria Muder