wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Urząd Miasta i Gminy Łosice - Zlecanie zadań, konkursy o granty, dotacje...

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2018-03-05 Roztrzygnięcie konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2018. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
2018-02-08 Powołanie komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice na rok 2018. BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOSICE
2018-01-23 NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ - KULTURA 2018 Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
2018-01-23 NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ- SPORT 2018 Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
2018-01-16 OTWARTY KONKURS OFERT - KULTURA 2018 BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOSICE
2018-01-16 OTWARTY KONKURS OFERT - SPORT 2018 BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOSICE
2017-04-03 Wyniki konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017 Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
2017-02-21 Zarządzenie Nr RMiG.120.12.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017
2017-02-21 Zarządzenie Nr RMiG.120.11.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
2017-02-02 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017 Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
2017-02-02 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej - wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017 Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
2017-02-02 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017 Burmistrz Miastaa i Gminy Łosice
2017-02-02 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017 Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
2016-06-07 Zarządzenie Nr RMiG.120.30.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 czerwca 2016 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2016 Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
2016-05-18 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej Burmistrrz Miasta i Gminy Łosice
2016-05-17 Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2016