wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu

Czym się zajmujemy

Zajmujemy się:
- gromadzeniem zbiorów,
- udostępnianiem zbiorów i informacji dla mieszkańców gminy Szczytno
- prowadzeniem wypożyczeń międzybibliotecznych,
- przysposobieniem czytelników do korzystania z biblioteki,
- opracowaniem zbiorów
- współpracą z innymi instytucjami i organizacjami.

Biblioteka prowadzi też działalność okołobiblioteczną, w tym:
- wycieczki przyjmowane w bibliotece,
- przyjmowanie i organizacja lekcji bibliotecznych,
- organizacja różnorodnych zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci w czasie
ferii i wakacji szkolnych, głośne czytanie
- organizacja wystaw i wystawek, gazetek ściennych
- organizacja konkursów o zasięgu lokalnym (literackie, plastyczne, na temat wiedzy dziedzinowej)
- kiermasze taniej książki