wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Miejskie Nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie Nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie
Adres jednostki: 10-003 Olsztyn, ul. Pieniężnego 3a
Kod terytorialny GUS:
NIP: 739-30-81-038
REGON: 000248711
Numer rachunku bankowego: Bank Pekao S.A. 85 1240 1590 1111 0000 1465 5517
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Lilianna Nowacka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Grażyna Kucharska
Data wytworzenia informacji: 2005-10-20
Data udostępnienia informacji: 2005-10-20

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Grażyna Kucharska
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2005-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2008-09-03
Zatrudnienie ogółem (osoby): 21
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 17
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
Nazwa organu tworzącego: Gmina Olsztyn
Akt tworzący: Statut Przedszkola Miejskiego nr 6 09.11.2005 r.
Liczba zatrudnionych: 20
Średnie wynagrodzenie: Nauczyciele - 1 971,00; Pracownicy nie będący nauczycielami - 1 507,00
Przedmiot działania i kompetencje: opieka, wychowanie, edukacja
Informacje o użytkownikach: dzieci w wieku 3-6 lat
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: jednostka budżetowa
Majątek, którym dysponuje: 605.919 zł
Struktura własnościowa: majątek gminy

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Lilianna Nowacka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Grażyna Kucharska
Data wytworzenia informacji 2005-10-20, 2005-11-09, 2005-05-12
Data udostępnienia informacji 2005-10-20, 2005-11-09, 2005-05-12