wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Miejskie Nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie

Poznaj nas bliżej


Placówka nosi nazwę Przedszkole Miejskie Nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie, jest przedszkolem publicznym, prowadzi działalność wychowawczo - dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Jest zlokalizowana w centrum miasta, z dobrym dojazdem z każdego punktu w mieście, w ładnej zielonej okolicy, która jest miejscem spacerów i wycieczek.
Sale do zabaw i zajęć są wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Placówka posiada duży ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabawy i ćwiczeń ogólnorozwojowych.
Pragniemy, aby nasza placówka była kreatywna, motywowała do działania, tworzyła atmosferę ciągłych poszukiwań.
Naszym celem jest zapewnienie wychowankom bezpiecznego, wszechstronnego i radosnego rozwoju, prowadzenie nauczania i wychowania o najwyższej jakości, by w ten sposób przygotować dziecko do lepszego rozumienia świata i odnalezienia w nim swojego miejsca.
Przedszkole zatrudnia 20 pracowników, w tym 9 nauczycielek wychowania przedszkolnego, 1 nauczycielkę religii, 1 nauczycielkę logopedii. 9 pracowników obsługi i administracji.
Głównym zdaniem wszystkich pracowników przedszkola jest organizowanie środowiska przedszkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, właściwe kształtowanie ich postaw, przekonań i zainteresowań, wyrabianie umiejętności i sprawności oraz stopniowo poszerzanie ich wiedzy.