wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Miejskie Nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Grażyna Kucharska Dyrektor Przedszkola (DP)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Agnieszka Brzozowska Głowna księgowa (GK)
Barbara Ciuchta woźna oddziałowa (WO)
Ewa Faryna Nauczyciel (N)
Agata Forfa Nauczyciel (N)
Teresa Głowacka Nauczyciel (N)
Iwona Gwóźdź woźna oddziałowa (WO)
Anna Hołub intendent (I)
Sylwia Kowalska woźna oddziałowa (WO)
Grażyna Kucharska Dyrektor Przedszkola (DP)
Katarzyna Kuchcińska kucharka (K)
Edyta Kurowska Nauczyciel (N)
Barbara Leonowicz Nauczyciel (N)
Lilianna Nowacka Nauczyciel (N)
Krystyna Orzoł woźna oddziałowa (WO)
Monika Sadok Nauczyciel (N)
Joanna Samatowicz kucharka (K)
Marta Strzemkowska Nauczyciel (N)
Henryk Sznerys koserwator (K)
Urszula Szymańska woźna oddziałowa (WO)
Ewa Zgliczyńska Nauczyciel (N)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Agnieszka Brzozowska Głowna księgowa (GK)Pracownik administracji
Barbara Ciuchta woźna oddziałowa (WO)Pracownik obsługi
Ewa Faryna Nauczyciel (N)Pracownik pedagogiczny
Agata Forfa Nauczyciel (N)Pracownik pedagogiczny
Teresa Głowacka Nauczyciel (N)Pracownik pedagogiczny
Iwona Gwóźdź woźna oddziałowa (WO)Pracownik obsługi
Anna Hołub intendent (I)Pracownik administracji
Sylwia Kowalska woźna oddziałowa (WO)Pracownik obsługi
Grażyna Kucharska Dyrektor Przedszkola (DP)Dyrektor
Katarzyna Kuchcińska kucharka (K)Pracownik obsługi
Edyta Kurowska Nauczyciel (N)Pracownik pedagogiczny
Barbara Leonowicz Nauczyciel (N)Pracownik pedagogiczny
Lilianna Nowacka Nauczyciel (N)Pracownik pedagogiczny
Krystyna Orzoł woźna oddziałowa (WO)Pracownik obsługi
Monika Sadok Nauczyciel (N)Pracownik pedagogiczny
Joanna Samatowicz kucharka (K)Pracownik obsługi
Marta Strzemkowska Nauczyciel (N)Pracownik pedagogiczny
Henryk Sznerys koserwator (K)Pracownik obsługi
Urszula Szymańska woźna oddziałowa (WO)Pracownik obsługi
Ewa Zgliczyńska Nauczyciel (N)Pracownik pedagogiczny
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych