wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 32

Misja szkoły

Jesteśmy publiczną placówką ukierunkowaną na kształcenie i wychowanie dzieci na najwyższym poziomie, wychodzącą narzeciw potrzebom, zainteresowaniom uczniów, rodziców i środowiska. Kierując się zawsze dobrem dzieci, dbamy o ich zdrowie i bezpieczeństwo.