wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 32

Czym się zajmujemy

W trosce o wszechstronny rozwój dzieci powierzanych naszej opiece każdemu uczniowi szkoła zapewnia:
• miłą i serdeczna atmosferę,
• szczególną troskę i opieke wykwalifikowanej kadry,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczną (szczególnie dla uczniów klas pierwszych) w pokonywaniu trudności w nauce i wyrównywaniu braków umożliwiając łatwiejszą naukę na drugim etaie kształacenia,
• pomoc socjoterapeutyczną i logopedycznną,
• zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
• bezpłatną naukę języka obcego.


Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych rzez szkołę.
W szkole jest świetlica, w której opiekę w pierwszej kolejności zapewniamy uczniom klas ierwszych.
Uczniowie naszej szkoły moga korzystać z obiadów w stołówce SP-34.