wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 6

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 6
Adres jednostki: 10-049 Olsztyn, ul.Pstrowskiego 5
Kod terytorialny GUS:
NIP: 739-384-26-78
REGON: 281092576
Numer rachunku bankowego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 55 1030 1218 0000 0000 9043 8034
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Radosław Jankowski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Radosław Jankowski
Data wytworzenia informacji: 2006-03-17
Data udostępnienia informacji: 2006-03-17

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Radosław Jankowski
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1991-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
Nazwa organu tworzącego: Gmina Olsztyn
Akt tworzący: Uchwała Nr. IX/108/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 kwietnia 2011 roku
Liczba zatrudnionych: 87
Średnie wynagrodzenie: 2 286,95 zł
Przedmiot działania i kompetencje: 1. szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
3. zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje
Informacje o użytkownikach: młodzież w wieku 16-19 lat
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: jednostka budżetowa
Majątek, którym dysponuje: Aktywa trwałe:
- budynki: 631 669,76 zł
- inne środki trwałe: 16 967,56 zł

Aktywa obrotowe:
- zapasy: 1 771,31 zł
- należności krótkoterminowe: 303 176,50 zł
- środki pieniężne: 63 149,81 zł

Struktura własnościowa: majątek gminy

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Radosław Jankowski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Radosław Jankowski
Data wytworzenia informacji 2006-03-17, 2005-05-10
Data udostępnienia informacji 2006-03-17, 2005-05-10