wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 6

Poznaj nas bliżej


Zespół Szkół Ogólnokształcących im. G. Narutowicza jest trzyletnim liceum ogólnokształcącym o profilach klas:
•  humanistyczne
•  matematyczno-informatyczne
•  matematyczno-przyrodnicze
•  biologiczno-chemiczne

Szkoła prowadzi internat

Została uruchomiona usługa monitoringu LO VI w sieci Internet.

Proszę, używając przeglądarki Internet Explorer, kliknąć poniższy przycisk
i uzupełnić pola IP, PORT, ID, PW.
•IP: 213.184.19.175
•PORT: 50000
•ID: manager
•PW: 1
Następnie proszę kliknąć przycisk CONNECT.

Aby bez żadnych problemów używać aplikacji do monitoringu konieczne są zmiany w Opcjach Internetowych przeglądarki.
Po pierwsze, stronę http://www.j2kip.com należy dodać do witryn zaufanych. Należy wejść na zakładkę 'Zabezpieczenia' w 'Opcjach Internetowych' następnie zaznaczyć ikonkę podpisaną 'Zaufane Witryny' i kliknąć przycisk 'Witryny', w końcu należy w polu pod etykietą 'Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy' wpisać http://www.j2kip.com i kliknąć przycisk 'Dodaj', a na koniec przycisk 'OK'.
Po drugie, należy kliknąć przycisk 'Poziom niestandardowy...' i znaleźć dwa wpisy: 'Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonywanie' i 'Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX', a następnie zaznaczyć pod każdą z nich opcję 'Włącz', by zatwierdzić zmiany trzeba kliknąć przycisk 'OK' i ponownie 'OK' by zachowały się wszystkie zmiany.