wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 6

Sposoby załatwiania spraw

Załatwianiem spraw administracyjnych zajmuje się sekretariat czynny codziennie w godzinach 7.15 - 15.15
Sprawy edukacyjno - wychowawcze są załatwiane przez dyrekcję szkoły, wychowawców klas oraz nauczycieli przedmiotowych.
Rekrutacja i wszystkie związane z nią sprawy załatwiane są w sekretariacie szkoły.
sprawy wychowawcze załatwia pedagog szkoły.