wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
Adres jednostki: 10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 15
Kod terytorialny GUS:
NIP: 739-14-43-543
REGON: 000192755
Numer rachunku bankowego: Dochody budżetowe 54 1030 1218 0000 0000 9043 3008

Wydatki budżetowe 32 1030 1218 0000 0000 9043 3016

Dochody własne 10 1030 1218 0000 0000 9043 3024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85 1030 1218 0000 0000 9043 3032

Schronisko 13 1030 1218 0000 0000 9043 3067
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2015-05-13
Data udostępnienia informacji: 2015-05-13

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Lidia Nowacka
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2007-01-15
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2017-02-01
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: samorządowa jednostka organizacyjna
Nazwa organu tworzącego: Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyn
Akt tworzący: Statut Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
Liczba zatrudnionych: 0
Średnie wynagrodzenie: 0
Regulamin jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2014-10-30
Przedmiot działania i kompetencje: działalność edukacyjna Zespołu Szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego
Informacje o użytkownikach: Różnorodna oferta edukacyjna daje możliwość kontynuowania nauki dla szerokiej rzeszy absolwentów. Absolwenci gimnazjów mogą rozpocząć naukę w szkołach młodzieżowych i zaocznych. Absolwentów szkół podstawowych oraz zasadniczych szkół zawodowych zapraszamy do szkól zaocznych. A absolwenci liceów i techników mają możliwość kontynuowania nauki w szkole policealnej.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: samorządowa jednostka organizacyjna
Informacje dodatkowe o działalności: Szkoła daje możliwość zdobycia wiedzy ogólnej i zawodowej w 10 zawodach
i profilach, dla potrzeb budownictwa i branży drzewnej. Systematyczni analizujemy sytuację na rynku pracy w celu opracowania oferty edukacyjnej spełniającej oczekiwania naszych klientów. Proponowane kierunki kształcenia są pozytywnie opiniowane przez Miejską Radę Zatrudnienia w Olsztynie, Urząd Miasta Olsztyn Wydział Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Majątek, którym dysponuje: środki trwałe - 2 503 622,55 PLN
stan inwentarza - 467.028,81 PLN , księgozbiór - 35 498,41 PLN
wartości niematerialne i prawne - 24 287,37 PLN
Struktura własnościowa: własność samorządowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Kamińska Monika ,
Data wytworzenia informacji 2017-02-17
Data udostępnienia informacji 2017-02-17