wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

Sposoby załatwiania spraw

Sekretariat szkoły załatwia sprawy dotyczące uczniów, nauczycieli, pracowników oraz absolwentów. Sprawy wymagające np. odszukania dokumentacji w archiwum załatwiane są w terminie ustawowym po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną.