wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Duliszewska Kierownik Warsztatów Szkolnych (WZ)
Elżbieta Gębala Wicedyrektor ds. Bursy nr 4 (DZ3)
Krystyna Kalinowska Wicedyrektor (DZ1)
Anna Mickiewicz Wicedyrektor (DZ1)
Lidia Nowacka Dyrektor (Dyrektor )
Żaneta Nowicka Kierownik gospodarczy (AZ3)
Lilla Tymińska-Bajkowska Wicedyrektor (DZ1)
Mirosława Złotek Główny księgowy (KZ)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Duliszewska Kierownik Warsztatów Szkolnych (WZ)
Elżbieta Gębala Wicedyrektor ds. Bursy nr 4 (DZ3)
Teresa Jasińska Specjalista (AZ)
Krystyna Kalinowska Wicedyrektor (DZ1)
Anna Mickiewicz Wicedyrektor (DZ1)
Gabriela Narwojsz Kadry (Kadry)
Lidia Nowacka Dyrektor (Dyrektor )
Żaneta Nowicka Kierownik gospodarczy (AZ3)
Stanisława Siudzińska Samodzielny referent (AZ1)
Lilla Tymińska-Bajkowska Wicedyrektor (DZ1)
Mirosława Złotek Główny księgowy (KZ)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Anna Duliszewska Kierownik Warsztatów Szkolnych (WZ)Kierownik warsztatów szkolnych
Elżbieta Gębala Wicedyrektor ds. Bursy nr 4 (DZ3)Zastępca Dyrektor Zespołu Szkół
Teresa Jasińska Specjalista (AZ)Administracja zespołu
Krystyna Kalinowska Wicedyrektor (DZ1)Zastępca Dyrektor Zespołu Szkół
Anna Mickiewicz Wicedyrektor (DZ1)Zastępca Dyrektor Zespołu Szkół
Gabriela Narwojsz Kadry (Kadry)Kadry
Lidia Nowacka Dyrektor (Dyrektor )Dyrektor Zespołu Szkół
Żaneta Nowicka Kierownik gospodarczy (AZ3)Administracja zespołu
Stanisława Siudzińska Samodzielny referent (AZ1)Administracja zespołu
Lilla Tymińska-Bajkowska Wicedyrektor (DZ1)Zastępca Dyrektor Zespołu Szkół
Mirosława Złotek Główny księgowy (KZ)Księgowość
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Rozwiń]2004