wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
Adres jednostki: 10-512 Olsztyn, ul.Kopernika 45
Kod terytorialny GUS:
NIP: 739-29-74-403
REGON: 001325678
Numer rachunku bankowego: 82 1240 1590 1111 0000 1465 2952
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Monika Śliwkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Magdalena Ołubowicz
Data wytworzenia informacji: 2016-05-12
Data udostępnienia informacji: 2016-05-12

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Ewa Janina Łukasiewicz-Gołębiowska
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2007-07-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 20
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
Nazwa organu tworzącego: Inspektor Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Olsztynie
Akt tworzący: Orzeczenie Urzędu Miejskiego w Olsztynie o organizacji Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej Nr 2 w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 1983 r.
Liczba zatrudnionych: 25
Średnie wynagrodzenie: 2 043,00 zł
Przedmiot działania i kompetencje: poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie jej działania
Informacje o użytkownikach: uczniowie szkół i przedszkoli, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy, rodzice
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: jednostka budżetowa
Informacje dodatkowe o działalności: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, diagnoza możliwości, pomoc w wyborze kierunku kształcenia, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnenj funkcji rodziny i szkoły, terapia zaburzeń rozwojowych zachowań dysfunkcyjnych, profilaktyka uzależnień
Majątek, którym dysponuje: środki trwałe - 12.713,00 zł
pozostałe środki trwałe - 66.421,00 zł
Struktura własnościowa: majątek gminy

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Śliwkowska , Magdalena Ołubowicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Magdalena Ołubowicz, Monika Śliwkowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Magdalena Ołubowicz
Data wytworzenia informacji 2016-05-12, 2007-11-20, 2014-12-11, 2005-05-23
Data udostępnienia informacji 2016-05-12, 2007-11-20, 2014-12-11, 2005-05-23