wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

Nasi użytkownicy

Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w specjalistycznych działach:
•   Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
•   Zespół wspomagający rodziców, nauczycieli i uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej
•   Zespół wspomagający rodziców, nauczycieli i uczniów uczęszczających do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
•   Zespół doradztwa edukacyjno-zawodowego
Współpracujemy z dyrektorami placówek oraz pedagogami i psychologami szkolnymi.