wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

Czym się zajmujemy


Nasza poradnia w szczególności zajmuje:
•   wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
•   podnoszeniem efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania kompetencji osobowościowych i społecznych
•   diagnozą specyficznych i ogólnych trudności w nauce oraz problemów emocjonalnych
•   terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
•   doradztwem edukacyjno-zawodowym
•   diagnozą szczególnych uzdolnień oraz wspomaganiem rozwoju dziecka zdolnego
•   wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły.
Zdania realizuje poprzez diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, doradztwo, interwencję, działalność profilaktyczną i informacyjną.