wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

Sposoby załatwiania spraw

Zgłoszenia na badania specjalistyczne przyjmujemy osobiście bądź telefonicznie.
Prowadzimy stałe punkty konsultacyjne na terenie Poradni.
Prowadzimy punkty konsultacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów na terenie szkół i placówek.
Prowadzimy warsztaty, zajęcia edukacyjne, prelekcje lub wykłady.
Uczestniczymy w zespołach wychowawczych, spotkaniach z rodzicami i radach pedagogicznych.