wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

Sposoby załatwiania spraw

Grupa spraw 
Nazwa sprawy 
Prawna forma załatwiania 
Nazwa stanowiska 
Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczychWniosek o wydanie orzeczeniainna forma prawnaDyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz po badaniach psychologiczno-pedagogicznychWniosek o wydanie opiniiiOpiniaDyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej