wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Ewa Janina Łukasiewicz-Gołębiowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Dyrektor)
Magdalena Ołubowicz Zastępca dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Zastępca Dyrektora)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Dittrich Główny Księgowy (Główny Księgowy)
Agnieszka Ignatowicz–-Witkowska Psycholog (Psycholog)
Marcin Jaroszewski Psycholog (Psycholog)
Elżbieta Kasprowicz Pedagog (Pedagog)
Anna Kondrzycka Psycholog (Psycholog)
Barbara Kułakowska-Szczepanek Psycholog (Psycholog)
Monika Kuropatwa Pedagog (Pedagog)
Ewa Janina Łukasiewicz-Gołębiowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Dyrektor)
Anna Marlęga Logopeda (Logopeda)
Alina Nakonieczna Psycholog (Psycholog)
Agata Niemier Pedagog (Pedagog)
Irena Olszewska Pracownik kadrowy (Kadrowa)
Magdalena Ołubowicz Zastępca dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Zastępca Dyrektora)
Wiesław Pawłowski Pedagog (Pedagog)
Bożena Ramutkowska-Celej Psycholog (Psycholog)
Monika Śliwkowska Specjalista ds. administracyjnych (Specjalista)
Małgorzata Tłuczkiewicz Pedagog (Pedagog)
Barbara Zięba Pedagog (Pedagog)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Anna Dittrich Główny Księgowy (Główny Księgowy)Główny Księgowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Agnieszka Ignatowicz–-Witkowska Psycholog (Psycholog)Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Marcin Jaroszewski Psycholog (Psycholog)Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Elżbieta Kasprowicz Pedagog (Pedagog)Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Anna Kondrzycka Psycholog (Psycholog)Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Barbara Kułakowska-Szczepanek Psycholog (Psycholog)Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Monika Kuropatwa Pedagog (Pedagog)Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Ewa Janina Łukasiewicz-Gołębiowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Dyrektor)Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Anna Marlęga Logopeda (Logopeda)Logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Alina Nakonieczna Psycholog (Psycholog)Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Agata Niemier Pedagog (Pedagog)Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Irena Olszewska Pracownik kadrowy (Kadrowa)Kadry
Magdalena Ołubowicz Zastępca dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Zastępca Dyrektora)Zastępca Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Wiesław Pawłowski Pedagog (Pedagog)Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bożena Ramutkowska-Celej Psycholog (Psycholog)Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Monika Śliwkowska Specjalista ds. administracyjnych (Specjalista)Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
Małgorzata Tłuczkiewicz Pedagog (Pedagog)Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Barbara Zięba Pedagog (Pedagog)Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych