wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

Poznaj nas bliżej

     BWA Galeria Sztuki jest wiodącą galerią sztuki w Olsztynie i w regionie. Usytuowana jest w centrum miasta w reprezentacyjnym gmachu, w którym oprócz galerii BWA mieści się Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Biblioteka Multimedialna "Planeta 11". W gmachu tym galeria działa od 1973 roku, ale powołana została w Olsztynie już w 1958 roku, początkowo z siedzibą w olsztyńskim zamku.
     Galeria ma bardzo dobre warunki wystawiennicze. Dysponuje dwiema salami wystawowymi: główną o powierzchni 432 m
2 oraz salą kameralną o powierzchni 90 m2. Funkcje wystawiennicze pełni również hol galerii (ok. 100 m2). Galeria posiada własne zbiory sztuki.