wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

Sposoby załatwiania spraw

Informacji o wystawach, warsztatach plastycznych i organizowanych wydarzeniach artystycznych udziela Dział realizacji wystaw i edukacji od poniedziałku

do piątku w godz.: 8:00 - 16:00.

tel.(89) 522 27 09, e-mail: galeria@bwa.olsztyn.pl

 

Informacje dot. księgowości można uzyskać u Głównej księgowej od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 - 16:00.

tel. (89) 522 27 08, e-mail: ksiegowosc@bwa.olsztyn.pl

 

Sekretariat galerii czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 - 16:00.