wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

Opłaty - ceny usług

bilety na wystawy:

normalny - 10,00 zł;

ulgowy - 5,00 zł

opiekunowie grup zorganizowanych - wstęp bezpłatny;

bilety na warsztaty plastyczne - 7,00 zł

 

BWA honoruje olsztyńską Kartę Dużej Rodziny i ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny oferujemy dowolną ilość wizyt w galerii, każda wizyta w cenia 1,00 zł.

 

 

W piątki obowiązuje "EXTRA BILET" w cenie jednostkowej brutto 1,00 zł (słownie złotych: jeden 00/100). Bilet przeznaczony jest do sprzedaży dla indywidualnych zwiedzających (nie obejmuje to grup zorganizowanych). 

 

 

W soboty i niedziele obowiązują wyłącznie bilety ulgowe.

 

 "Karnet seniora" - 40,00 zł/1 miesiąc

(Karnet obejmuje 4 bilety wstępu na warsztaty, połączone ze zwiedzaniem aktualnie prezentowanych w galerii wystaw. Przeznaczony dla emerytów).

 

Od dnia 20.09.2019 r. wprowadzono "bilet seniora na warsztaty plastyczne", w cenie jednostkowej brutto 10,00 zł. Bilet umożliwia uczestnictwo w warsztatach plastycznych, połączone ze zwiedzaniem aktualnie prezentowanych w BWA ekspozycji. Bilet przeznaczony jest dla osób 60+.

 

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

- uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentom (studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych, doktoranckich),

- nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i akademickich,

- emerytom, rencistom, inwalidom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,

- wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, resocjalizujących,

- zwiedzającym wystawy w soboty i niedziele.

 

Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

- uczniom liceów plastycznych,

- nauczycielom i przewodnikom PTTK, opiekunom grup zorganizowanych,

- dziennikarzom,

- członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki,

- pracownikom muzeów i państwowych galerii sztuki,

- osobom odznaczonym: "Orderem Orła Białego", "Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej", Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", "Zasłużony Działacz Kultury",

 

ARTYSTÓW PLASTYKÓW obowiązują normalne bilety wstępu na wystawy chyba, że spełniają warunki niezbędne do zakupu biletów ulgowych lub skorzystania z bezpłatnego wstępu na prezentowane ekspozycje bądź prezentowana jest ich indywidualna twórczość.