wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

Opłaty - ceny usług

bilety na wystawy:

normalny - 10,00 zł;

ulgowy - 5,00 zł

opiekunowie grup zorganizowanych - wstęp bezpłatny;

bilety na warsztaty plastyczne - 7,00 zł

 

BWA honoruje olsztyńską Kartę Dużej Rodziny i ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Do dnia 31.05.2019 r. posiadaczom ww. kart przysługuje bezpłatny wstęp na 4 wystawy/wydarzenia artystyczne prezentowane w BWA . Od dnia 01.06.2019 r. posiadaczom Karty Dużej Rodziny oferujemy dowolną ilość wizyt w galerii, każda wizyta w cenia 1,00 zł.

 

 

W piątki obowiązuje "EXTRA BILET" w cenie jednostkowej brutto 1,00 zł (słownie złotych: jeden 00/100). Bilet przeznaczony jest do sprzedaży dla indywidualnych zwiedzających (nie obejmuje to grup zorganizowanych). 

 

 

W soboty i niedziele obowiązują wyłącznie bilety ulgowe.

 

 "Karnet seniora" - 30,00 zł/1 miesiąc

(Karnet obejmuje 4 bilety wstępu na warsztaty, połączone ze zwiedzaniem aktualnie prezentowanych w galerii wystaw. Przeznaczony dla emerytów).

 

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

- uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentom (studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych, doktoranckich),

- nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i akademickich,

- emerytom, rencistom, inwalidom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,

- wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, resocjalizujących,

- zwiedzającym wystawy w soboty i niedziele.

 

Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

- uczniom liceów plastycznych,

- nauczycielom i przewodnikom PTTK, opiekunom grup zorganizowanych,

- dziennikarzom,

- członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki,

- pracownikom muzeów i państwowych galerii sztuki,

- osobom odznaczonym: "Orderem Orła Białego", "Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej", Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", "Zasłużony Działacz Kultury",

 - posiadaczom olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny i ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (do dnia 31.05.2019 r.).

 

ARTYSTÓW PLASTYKÓW obowiązują normalne bilety wstępu na wystawy chyba, że spełniają warunki niezbędne do zakupu biletów ulgowych lub skorzystania z bezpłatnego wstępu na prezentowane ekspozycje bądź prezentowana jest ich indywidualna twórczość.