wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień -Samodzielny Publiczny ZOZ w Wołominie

Poznaj nas bliżej

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie działa od 29 października 2007 roku.

Podstawowe kierunki działalności Zakładu obejmują:
- leczenie uzależnień od alkoholu
- leczenie uzależnień od środków psychoaktywnych
- leczenie współuzależnienia
- działalność profilaktyczną i szkoleniową określoną w uchwalanym corocznie Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie w ramach kontraktu z NFZ oferuje m.in.:
- porady i konsultacje dla osób z problemem narkotykowym i alkoholowym
- porady i konsultacje dla rodzin osób z problemem narkotykowym i alkoholowym
- terapię dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
- terapię indywidualną i grupową dla osób z problemem narkotykowym i alkoholowym oraz ich rodzin
- terapię dla dzieci i młodzieży z problemem narkotykowym i alkoholowym
- wystawiamy skierowania do oddziałów detoksykacyjnych
- motywujemy do podjęcia terapii w stacjonarnych ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób z problemem narkotykowym i alkoholowym