wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień -Samodzielny Publiczny ZOZ w Wołominie

Nasi użytkownicy

Odbiorcami naszych działań są mieszkańcy Miasta i Gminy Wołomin oraz placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin.

Pacjentami naszego Ośrodka są zarówno osoby z gminy Wołomin jak też spoza niej. W lecznictwie odwykowym nie ma rejonizacji, każdy może leczyć się w dowolnie wybranej poradni.