wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień -Samodzielny Publiczny ZOZ w Wołominie

Dni i godziny pracy jednostki:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie -

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrektor jednostki
Kierownik ds. świetlic środowiskowych
Główny Księgowy
Stanowisko ds. księgowości, płac i kadr
Stanowisko ds. organizacyjno -administracyjnych
Świetlica Środowiskowa nr 1 w Wołominie poniedziałek - piątek 12:00 - 18:00;
Świetlica Środowiskowa nr 2 w Wołominie poniedziałek - piątek 12:00 - 18:00;
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00;
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży poniedziałek 12:30 - 20:00; wtorek 12:30 - 17:00; środa 15:30 - 20:00; czwartek nieczynne; piątek 12:30 - 20:00;
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - SPZOZ
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia poniedziałek - czwartek 8:00 - 20:00 piątek 8:00 - 16:30
Poradnia Terapi Uzależniena od Substancji Psychoaktywnych poniedziałek 10:30 - 17:00; wtorek 12:30 - 19:00; środa 12:30 - 20:00; czwartek 8:30 - 15:30; piątek 12:30 - 20:00;
Świetlica Środowiskowa nr 3 w Wołominie poniedziałek - piątek 11:30 - 17:30
Placówki Wsparcia Dziennego
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży
SEKRETARIAT poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Substancji Psychotropowych
Inspektor Ochrony Danych