wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach
Adres jednostki: 97-425 Zelów, Walewice 42
Kod terytorialny GUS: 1001083
NIP: 7692135411
REGON: 100427089
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2011-04-22
Data udostępnienia informacji: 2011-04-22

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: UCHWAŁA Nr IX/59/2007 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach
Przedmiot działania i kompetencje: Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, umożliwiającą uczestnikom w czasie pobytu skorzystanie z jednego posiłku przygotowywanego przez samych uczestników w ramach zajęć terapeutycznych oraz ogniwem oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie się i integrację społeczną.
Informacje o użytkownikach: Osoby z zaburzeniami psychicznymi skierowani na podstawie decyzji kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach jest jednostką sektora finansów publicznych i funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.Dom Samopomocy pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem bezpośrednio z budżetu Gminy Zelów, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Zelów.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Renata Lodczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Renata Lodczyk
Data wytworzenia informacji 2011-03-29
Data udostępnienia informacji 2011-03-29