wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach

Czym się zajmujemy

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne obejmujące: ćwiczenia samoobsługi, rozwijanie umiejętności społecznych. Działania edukacyjne, różnorodne formy terapii poprzez pracę oraz inne formy terapii zajęciowej dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osób uczestniczących w zajęciach.
Zadania są realizowane przy pomocy pracowni:
- rękodzielnictwa,
- kulinarnej,
- rehabilitacyjno-rekreacyjnej,
- zaradności życiowej,
- plastycznej,
- komputerowo-fotograficznej,
- ogrodniczej,
- krawieckiej,
- muzycznej,
- stolarsko-modelarskiej,
- teatralnej,
oraz metodą treningu:
a) funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
- trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
- trening nauki higieny,
- trening kulinarny,
- trening umiejętności praktycznych,
- trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
b) umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
- kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
c) umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym:
- rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem,
- udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.
Prowadzone są również inne formy oddziaływań:
a) terapia psychologiczno-pedagogiczna,
b) wsparcie w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
c) wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej (socjoterapia, aktywizacja zawodowa),
d) kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
e) wsparcie w zakresie konsultacji lekarskich.
Organizowane są działania kulturalno-rekreacyjne, takie jak:
a) aktywne spędzanie czasu wolnego:
- spacery po okolicy, wystawy, olimpiady, konkursy, wyjazdy do kina, zoo,
b) spotkania świąteczne:
- wigilia, wizyta duszpasterza, śniadanie wielkanocne,
c) spotkania okolicznościowe:
- m.in. dzień kobiet, mikołajki, zabawa karnawałowa,
d) uroczyste obchodzenie urodzin uczestników,
e) prezentacja prac wykonanych pŚrodowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne obejmujące: ćwiczenia samoobsługi, rozwijanie umiejętności społecznych. Działania edukacyjne, różnorodne formy terapii poprzez pracę oraz inne formy terapii zajęciowej dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osób uczestniczących w zajęciach.
Zadania są realizowane przy pomocy pracowni:
- rękodzielnictwa,
- kulinarnej,
- rehabilitacyjno-rekreacyjnej,
- zaradności życiowej,
- plastycznej,
- komputerowo-fotograficznej,
- ogrodniczej,
- krawieckiej,
- muzycznej,
- stolarsko-modelarskiej,
- teatralnej,
oraz metodą treningu:
a) funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
- trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
- trening nauki higieny,
- trening kulinarny,
- trening umiejętności praktycznych,
- trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
b) umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
- kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
c) umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym:
- rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem,
- udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.
Prowadzone są również inne formy oddziaływań:
a) terapia psychologiczno-pedagogiczna,
b) wsparcie w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
c) wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej (socjoterapia, aktywizacja zawodowa),
d) kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
e) wsparcie w zakresie konsultacji lekarskich.
Organizowane są działania kulturalno-rekreacyjne, takie jak:
a) aktywne spędzanie czasu wolnego:
- spacery po okolicy, wystawy, olimpiady, konkursy, wyjazdy do kina, zoo,
b) spotkania świąteczne:
- wigilia, wizyta duszpasterza, śniadanie wielkanocne,
c) spotkania okolicznościowe:
- m.in. dzień kobiet, mikołajki, zabawa karnawałowa,
d) uroczyste obchodzenie urodzin uczestników,
e) prezentacja prac wykonanych pŚrodowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne obejmujące: ćwiczenia samoobsługi, rozwijanie umiejętności społecznych. Działania edukacyjne, różnorodne formy terapii poprzez pracę oraz inne formy terapii zajęciowej dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osób uczestniczących w zajęciach.
Zadania są realizowane przy pomocy pracowni:
- rękodzielnictwa,
- kulinarnej,
- rehabilitacyjno-rekreacyjnej,
- zaradności życiowej,
- plastycznej,
- komputerowo-fotograficznej,
- ogrodniczej,
- krawieckiej,
- muzycznej,
- stolarsko-modelarskiej,
- teatralnej,
oraz metodą treningu:
a) funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
- trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
- trening nauki higieny,
- trening kulinarny,
- trening umiejętności praktycznych,
- trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
b) umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
- kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
c) umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym:
- rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem,
- udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.
Prowadzone są również inne formy oddziaływań:
a) terapia psychologiczno-pedagogiczna,
b) wsparcie w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
c) wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej (socjoterapia, aktywizacja zawodowa),
d) kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
e) wsparcie w zakresie konsultacji lekarskich.
Organizowane są działania kulturalno-rekreacyjne, takie jak:
a) aktywne spędzanie czasu wolnego:
- spacery po okolicy, wystawy, olimpiady, konkursy, wyjazdy do kina, zoo,
b) spotkania świąteczne:
- wigilia, wizyta duszpasterza, śniadanie wielkanocne,
c) spotkania okolicznościowe:
- m.in. dzień kobiet, mikołajki, zabawa karnawałowa,
d) uroczyste obchodzenie urodzin uczestników,
e) prezentacja prac wykonanych p