wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Żłobek Nr 1 "Króla Maciusia" w Pruszczu Gdańskim

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Miejski Żłobek Nr 1 "Króla Maciusia" w Pruszczu Gdańskim
Adres jednostki: 83-000 Pruszcz Gdański, Żwirki i Wigury 8
Kod terytorialny GUS:
NIP: 6040161391
REGON: 221999403
Numer rachunku bankowego: 70833500030100080720000010
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Teresa Tokarska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Teresa Tokarska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-13
Data udostępnienia informacji: 2015-02-13

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Teresa Tokarska
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2013-12-16
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2018-12-11
Zatrudnienie ogółem (osoby): 50
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Nazwa organu tworzącego: Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Liczba zatrudnionych: 50
Regulamin jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2018-12-11
Status jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2018-12-11
Schemat organizacyjny jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2018-12-11
Przedmiot działania i kompetencje: Praca w żłobek opiera się na ustalonych priorytetach, z których najważniejsze jest dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwoju. Dobrze dobrana kadra pedagogiczna, odpowiednie warunki lokalowe i zaplecze materialne pozwolą na dobre przygotowanie dzieci do nauki samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach na miarę ich możliwości.
Informacje dodatkowe o działalności: Podstawowym elementem dobrego funkcjonowania żłobka jest odpowiednio dobrana kadra. W pracy pedagogicznej staramy się stworzyć taką atmosferę, w której dzieci czułyby się bezpiecznie. Jasne zasady, konsekwencja, a przy tym troska i okazywanie ciepła i życzliwości dzieciom prowadzą do realizacji zamierzonych zadań. Dobrze zaplanowane zajęcia dostosowane do możliwości dzieci oraz modyfikacja zajęć podczas ich trwania są kluczem do osiągnięcia jeszcze lepszych efektów. Ważną cechą dobrych nauczycieli jest sztuka obserwacji i wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Ponadto dobra współpraca z rodzicami prowadzi do lepszego rozwoju dziecka. Stały kontakt i przekazywanie informacji jest ważnym elementem dobrej współpracy. Także zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w organizacje imprez kulturowych i okolicznościowych jest ważnym elementem. Dodatkowym atutem jest stowarzyszenie bezpłatnych zajęć prowadzonych wg metody ruchu rozwijającego W. Sherborn. Aktywny udział rodziców w zajęcia wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka ale i sprzyja więzi między rodzicem a dzieckiem.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Teresa Tokarska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Teresa Tokarska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Teresa Tokarska
Data wytworzenia informacji 2015-02-13, 2014-05-23, 2014-10-02
Data udostępnienia informacji 2015-02-13, 2014-05-23, 2017-03-10