wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Informacje o Uchwale numer: XXII/229/2004

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce dla wsi Nowe Opole
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce dla wsi Nowe Opole
Numer: XXII/229/2004
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2004-09-23
Data wejścia w życie: 2004-11-19
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje ustrojowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji: 2004-11-04
Uchwała Treść uchwały [112,5 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-10-04
Data udostępnienia informacji 2004-10-04