wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Informacje o Uchwale numer: XXXIV/325/2005

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr XXXIV/325/2005
Rady Gminy Siedlce
z dnia 3 listopada 2005 roku


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia
Numer: XXXIV/325/2005
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2005-11-03
Data wejścia w życie: 2005-12-24
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ład przestrzenny - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje lokalno-porządkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2005-12-09
Miejsce publikacji: Publikacja Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego Nr 269 z dnia 09.12.2005 poz. 8970
Uchwała Treść uchwały [1,45 MB]

 Załączniki

1 chodów [3,44 MB] Otwórz
1 strzała [4,92 MB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.1 skorowidz [79,92 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.2 [26,29 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.3 [129,13 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.4 [82,5 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.5 [40,54 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.6 [13,62 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.7 [19,43 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.8 [133,83 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.9 [182,75 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.10 [184,33 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.11 [175,39 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.12 [125,97 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.13 [153,91 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.14 Otwórz
Załącznik nr 1 str.15 [156,55 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.16 [165,74 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.18 [164,04 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.19 [150,21 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.20 [147,47 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.21 [86,46 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.22 [124,97 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.23 [127,29 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.24 [54,67 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.25 [73,25 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.26 [115,52 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 str.27 [18,05 KB] Otwórz
Załącznik nr 11 str.17 [164,69 KB] Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-11-08
Data udostępnienia informacji 2005-11-08