wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Sposoby załatwiania spraw

Grupa spraw 
Nazwa sprawy 
Prawna forma załatwiania 
Nazwa stanowiska 
Wydział Organizacyjno-AdministracyjnyWYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY NA IMPREZACH ODBYWAJĄCYCH SI  NA ŚWIEŻYM POWIETRZUinna forma prawnaStanowisko pracy ds. Działalnści Gospodarczej
Wydział Organizacyjno-AdministracyjnyWPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZaświadczenieStanowisko pracy ds. Działalnści Gospodarczej
Wydział Organizacyjno-AdministracyjnyWNIOSEK O ZMIANĘ  WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZaświadczenieStanowisko pracy ds. Działalnści Gospodarczej
Wydział Organizacyjno-AdministracyjnyWPIS INFORMACJI O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZaświadczenieStanowisko pracy ds. Działalnści Gospodarczej
Wydział Organizacyjno-AdministracyjnyWPIS INFORMACJI O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZaświadczenieStanowisko pracy ds. Działalnści Gospodarczej
Wydział Organizacyjno-AdministracyjnyWYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKOHOLOWYCHinna forma prawnaStanowisko pracy ds. Działalnści Gospodarczej
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i InwestycjiROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCIDecyzja administracyjnaStanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i mieniem gminnym
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i InwestycjiZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW inna forma prawnaStanowisko pracy ds. ochrony środowiska
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i InwestycjiAWARIA OŚWIETLENIA ULICZNEGOinna forma prawnaStanowisko pracy d/s inwestycji
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i InwestycjiWYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOinna forma prawnaStanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i opłaty planistycznej
Strona 1 z 5 (43 procedur/y)Poprzednia[1]2345Następna