wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania sprawy

Symbol procedury: KI-OA-14
Nazwa procedury: NADANIE NUMERU PESEL OSOBIE OBOWIĄZANEJ NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL
Prawna forma załatwiania: inna forma prawna
Grupa procedur: Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych
Grupa zadań publicznych: Administracja publiczna
Przynależność do działu administracji: Administracja i sprawy wewnętrzne / administracja publiczna / ewidencji ludności
Stanowisko pracy na którym realizowana jest procedura: Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności
Informacje dodatkowe:
Karta procedury: Pokaż kartę sprawy
Załączniki

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2016-04-19
Data udostępnienia informacji 2016-04-19