wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania sprawy

Symbol procedury: XX
Nazwa procedury: Wniosek o zwrot kosztów przejazdu w związku z osobistym stawiennictwem na kwalifikację wojskową
Prawna forma załatwiania: inna forma prawna
Grupa procedur: Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna
Grupa zadań publicznych: nie dotyczy
Przynależność do działu administracji: Obrona narodowa / obrona narodowa / pozostałe w zakresie spraw obrony narodowej
Stanowisko pracy na którym realizowana jest procedura: Stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i sportu
Informacje dodatkowe:
Karta procedury: Pokaż kartę sprawy
Załączniki

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-03-21
Data udostępnienia informacji 2019-03-21