wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Henryk Marian Brodowski Wójt ()
Dorota Dmowska-Paczuska Sekretarz Gminy ()
Sławomir Jagiełło Kierownik Wydziału Mienia Gminnego, Srodowiska, Rolnictwa i Dróg ()
Jan Osiej Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego ()
Barbara Rybaczewska Kierownik Wydziału Finasów, Podatków i Opłat ()
Barbara Rybaczewska Skarbnik Gminy ()
Tomasz Sawicki Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa ()
Ilona Wojtyra Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej (Biuro Podawcze) ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Monika Adamczyk Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej ()
Monika Aniszewska Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych ()
Ireneusz Baka Informatyk ()
Urszula Bieniek Stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych ()
Henryk Marian Brodowski Wójt ()
Anna Cegiełko stanowisko ds. mienia komunalnego ()
Ewa Choromańska Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa (podziały i rozgraniczenia nieruchomości) ()
Barbara Chruściel Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności ()
Dorota Dmowska-Paczuska Sekretarz Gminy ()
Magda Duk Stanowisko pracy ds. Działalnści Gospodarczej ()
Natalia Furman referent ()
Justyna Gabryszewska - Gochnio Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych ()
Tomasz Grochowski Stanowisko pracy ds. rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska ()
Krystyna Grotowska radca prawny ()
Natalia Ignaciuk Stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych ()
Sławomir Jagiełło Kierownik Wydziału Mienia Gminnego, Srodowiska, Rolnictwa i Dróg ()
Katarzyna Jezierska Stanowisko pracy ds.kadr i współpracy z organizacjami pozarządowymi ()
Piotr Juśkiewicz Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych ()
Katarzyna Karaś Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych ()
Kamil Karczewski Stanowisko pracy ds. utrzymania i remontów dróg oraz nadzoru ruchu drogowego ()
Zenon Kluczek Stanowisko ds. kontroli i promocji ()
Joanna Komorowska Stanowisko pracy ds. księgowości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ()
Bożena Krasnodębska Stanowisko ds. kontroli i promocji ()
Małgorzata Krasowska Audytor wewnętrzny ()
Klaudia Krawczyk-Styrna Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych ()
Strona 1 z 3 (51 pracowników)Poprzednia[1]23Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Monika Adamczyk Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej ()Wydział Finansowy, Podatków i Opłat
Monika Aniszewska Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych ()Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Ireneusz Baka Informatyk ()Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Urszula Bieniek Stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych ()Wydział Finansowy, Podatków i Opłat
Henryk Marian Brodowski Wójt ()Wójt
Anna Cegiełko stanowisko ds. mienia komunalnego ()Wydział Mienia Gminnego, Środowiska, Rolnictwa i Dróg
Ewa Choromańska Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa (podziały i rozgraniczenia nieruchomości) ()Wydział Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa
Barbara Chruściel Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności ()Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Dorota Dmowska-Paczuska Sekretarz Gminy ()Sekretarz
Magda Duk Stanowisko pracy ds. Działalnści Gospodarczej ()Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Natalia Furman referent ()Wydział Mienia Gminnego, Środowiska, Rolnictwa i Dróg
Justyna Gabryszewska - Gochnio Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych ()Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Zamówień Publicznych i Kontroli i Promocji
Tomasz Grochowski Stanowisko pracy ds. rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska ()Wydział Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa
Krystyna Grotowska radca prawny ()Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Natalia Ignaciuk Stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych ()Wydział Finansowy, Podatków i Opłat
Sławomir Jagiełło Kierownik Wydziału Mienia Gminnego, Srodowiska, Rolnictwa i Dróg ()Wydział Mienia Gminnego, Środowiska, Rolnictwa i Dróg
Katarzyna Jezierska Stanowisko pracy ds.kadr i współpracy z organizacjami pozarządowymi ()Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Piotr Juśkiewicz Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych ()Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Zamówień Publicznych i Kontroli i Promocji
Katarzyna Karaś Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych ()Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Zamówień Publicznych i Kontroli i Promocji
Kamil Karczewski Stanowisko pracy ds. utrzymania i remontów dróg oraz nadzoru ruchu drogowego ()Wydział Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa
Zenon Kluczek Stanowisko ds. kontroli i promocji ()Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Zamówień Publicznych i Kontroli i Promocji
Joanna Komorowska Stanowisko pracy ds. księgowości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ()Wydział Finansowy, Podatków i Opłat
Bożena Krasnodębska Stanowisko ds. kontroli i promocji ()Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Zamówień Publicznych i Kontroli i Promocji
Małgorzata Krasowska Audytor wewnętrzny ()Audytor wewnętrzny
Klaudia Krawczyk-Styrna Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych ()Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Zamówień Publicznych i Kontroli i Promocji
Strona 1 z 3 (51 pracowników)Poprzednia[1]23Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Skarbnik Gminy
   Barbara Rybaczewska   2019-09-22
   Jadwiga Ładziak   2019-07-29
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013