wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Henryk Marian Brodowski Wójt ()
Dorota Dmowska-Paczuska Sekretarz Gminy ()
Sławomir Jagiełło Kierownik Wydziału Mienia Gminnego, Srodowiska, Rolnictwa i Dróg ()
Barbara Rybaczewska Skarbnik Gminy ()
Tomasz Sawicki Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa ()
Agnieszka Wiadrowska Kierownik Wydziału Finasów, Podatków i Opłat ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Monika Adamczyk Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej ()
Monika Aniszewska Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych ()
Ireneusz Baka Informatyk ()
Urszula Bieniek Stanowisko pracy ds. płac i księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych ()
Henryk Marian Brodowski Wójt ()
Anna Cegiełko Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego ()
Ewa Choromańska Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa (podziały i rozgraniczenia nieruchomości) ()
Barbara Chruściel Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności ()
Ewelina Czarnocka Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej (Biuro Podawcze) ()
Dorota Dmowska-Paczuska Sekretarz Gminy ()
Magda Duk Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej ()
Mateusz Filipowicz Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i opłaty planistycznej ()
Justyna Gabryszewska - Gochnio Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych ()
Anna Galant Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych ()
Magdalena Głowacka Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej ()
Tomasz Grochowski Stanowisko pracy ds. rolnictwa, gospodarki wodnej,i ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi ()
Krystyna Grotowska Radca prawny ()
Natalia Ignaciuk Stanowisko pracy ds. płac i księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych ()
Magdalena Izdebska pomoc administracyjna - OZF ()
Sławomir Jagiełło Kierownik Wydziału Mienia Gminnego, Srodowiska, Rolnictwa i Dróg ()
Katarzyna Jezierska Stanowisko pracy ds. kadr, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi ()
Piotr Juśkiewicz Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych ()
Katarzyna Karaś Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych ()
Kamil Karczewski Stanowisko pracy ds. utrzymania dróg ()
Zenon Kluczek Stanowisko pracy ds. kontroli i promocji ()
Strona 1 z 3 (60 pracowników)Poprzednia[1]23Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Monika Adamczyk Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej ()Wydział Finansowy, Podatków i Opłat
Monika Aniszewska Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych ()Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych
Ireneusz Baka Informatyk ()Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych
Urszula Bieniek Stanowisko pracy ds. płac i księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych ()Wydział Finansowy, Podatków i Opłat
Henryk Marian Brodowski Wójt ()Wójt
Anna Cegiełko Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego ()Wydział Mienia Gminnego, Środowiska, Rolnictwa i Dróg
Ewa Choromańska Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa (podziały i rozgraniczenia nieruchomości) ()Wydział Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa
Barbara Chruściel Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności ()Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych
Ewelina Czarnocka Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej (Biuro Podawcze) ()Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych
Dorota Dmowska-Paczuska Sekretarz Gminy ()Sekretarz
Magda Duk Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej ()Wydział Finansowy, Podatków i Opłat
Mateusz Filipowicz Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i opłaty planistycznej ()Wydział Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa
Justyna Gabryszewska - Gochnio Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych ()Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych
Anna Galant Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych ()Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych
Magdalena Głowacka Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej ()Wydział Finansowy, Podatków i Opłat
Tomasz Grochowski Stanowisko pracy ds. rolnictwa, gospodarki wodnej,i ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi ()Wydział Mienia Gminnego, Środowiska, Rolnictwa i Dróg
Krystyna Grotowska Radca prawny ()Wójt
Natalia Ignaciuk Stanowisko pracy ds. płac i księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych ()Wydział Finansowy, Podatków i Opłat
Magdalena Izdebska pomoc administracyjna - OZF ()Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych
Sławomir Jagiełło Kierownik Wydziału Mienia Gminnego, Srodowiska, Rolnictwa i Dróg ()Wydział Mienia Gminnego, Środowiska, Rolnictwa i Dróg
Katarzyna Jezierska Stanowisko pracy ds. kadr, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi ()Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych
Piotr Juśkiewicz Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych ()Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych
Katarzyna Karaś Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych ()Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych
Kamil Karczewski Stanowisko pracy ds. utrzymania dróg ()Wydział Mienia Gminnego, Środowiska, Rolnictwa i Dróg
Zenon Kluczek Stanowisko pracy ds. kontroli i promocji ()Wydział Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych
Strona 1 z 3 (60 pracowników)Poprzednia[1]23Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
   Izabela Kuniewicz   2020-05-29
   Marzenna Barbara Wyrębiak   2020-05-25
   Barbara Myrcha   2020-05-15
   Małgorzata Maria Stańczuk   2020-05-11
   Marzenna Kapel   2020-04-30
   Iwona Monika Chacińska   2020-04-30
   Małgorzata Łukaszewska   2020-04-30
   Maria Harke   2020-04-29
   Małgorzata Bednarczuk   2020-04-23
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]0
[Rozwiń]