wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Informacje o Uchwale numer: XXIX/150/2016

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne
Numer: XXIX/150/2016
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2016-12-20
Data wejścia w życie: 2016-12-20
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [236,17 KB], data ogłoszenia pliku: 2017-01-05

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Kordaczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Krystyna Ilczuk
Data wytworzenia informacji 2017-01-05
Data udostępnienia informacji 2017-01-05