wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Informacje o Uchwale numer: XI/66/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarsowania przestrzennego gminy Sarnak
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarsowania przestrzennego gminy Sarnak
Numer: XI/66/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-06-19
Data wejścia w życie: 2019-06-19
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ład przestrzenny - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [145 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-07-01

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Kordaczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Krystyna Ilczuk
Data wytworzenia informacji 2019-07-01
Data udostępnienia informacji 2019-07-01