wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sarnaki

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Gminy Sarnaki -

Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30

Wtorek: godzina 9.00-17.00

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Obsługa kadrowa i sprawy organizacyjne Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00
Obsługa Rady Gminy Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00
Księgowość Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00
Urząd Stanu Cywilnego Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00
Obrona cywilna i sprawy społeczne Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00
Rozwój i infrastruktura Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00
Podatki i opłaty Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00
Rolnictwo i gospodarka gruntami Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00
Usług komunalnych Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00
Kasjer Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Od godziny 14.00 wpłaty przyjmowane wyłącznie kartą płatniczą
Wójt Gminy Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Do stanowiska pracy do spraw informatyzacji publicznej i UE Urzędu należy w szczególności:
1) wprowadzanie danych i aktualizacja informacji publicznej w Internecie. Prowadzenie BIP,
2) aktualizacja strony internetowej gminy oraz obsługa,
3) wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji (abi) i urządzeń komputerowych, w tym modyfikowanie haseł dostępu - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
4) instalowanie systemów informatycznych na sprzęcie zainstalowanym w urzędzie gminy oraz wdrażanie wspólnie z samodzielnymi stanowiskami,
5) współdziałanie z jednostkami informatycznymi administracji rządowej w zakresie unifikacji i standaryzacji rozwiązań,
a) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz przygotowywanie projektów niezbędnych instrukcji,
6) prowadzenie i aktualizowanie komputerowego banku informacji o firmach prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Współpraca ze stanowiskiem ds. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.
7) odbieranie korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną i przekazywanie jej wójtowi Gminy,
8) organizacja i koordynacja działań Urzędu w związku z wejściem do Polski do UE,
9) dostarczanie korespondencji Urzędu Gminy na pocztę,
10) obsługa posiedzeń GKRPA,
11) przygotowywanie wspólnie z biblioteką materiałów promujących gminę m.in. informatory, foldery itp. Udostępnianie informacji w tym zakresie,
12) współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach promujących gminę (targi, festyny, wystawy),
13) współorganizacja i prowadzenie spraw związanych z organizacja imprez masowych i innych imprez,
14) współdziałanie w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ewidencja ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych i pól namiotowych. Koordynacja i nadzór nad rozliczaniem inkasentów opłaty klimatycznej,
15) gromadzenie dokumentów dotyczących przygotowań do sezonu letniego, w tym jakości wód w rzekach (kąpieliskach).

Informacia publiczna i do UE Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00
Ochrona Środowiska Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00
Sekretarz Gminy Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00
Informatyk Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00 Poniedziałek, środa - piątek: godzina 7.30-15.30 Wtorek: godzina 9.00-17.00